انتخاب استایل

چیدمان خود را انتخاب کنید

الگوی رنگ

درباره ما

پردیس هوانوردی آسمان ایرانیان، هلدینگ آموزشهای هوانوردی می باشد که هم اکنون با سه زیر مجموعه که یکی از آنها در زمینه آموزشهای هوانوردی دانشگاهی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دومی در زمینه آموزشهای هوانوردی فوق سبک و سومی در زمینه آموزشهای خلبانی سبک با مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی می باشد.